कर्मचारी विवरण

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
sherdhan rai शेरधन राई मा. मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
stateminister अम्बिर बाबु गुरुङ मा.राज्यमन्त्री
f रेवतीरमण पराजुली महाशाखा प्रमुख सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा 9852087092 parajulirr2012@gmail.com
म रमेश प्रसाद पौडेल महाशाखा प्रमुख सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा 9851176252
सयन कुमार श्रेष्ठ महाशाखा प्रमुख खानेपानी सरसफाई तथा ढल निकास महाशाखा
d पदम बहादुर सुवेदी लेखा अधिकृत लेखा शाखा 9852029095
f प्रभंश मण्डल इन्जिनियर सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा 9844085975 prabhanshmandal@gmail.com
om ओम प्रकाश साह इन्जिनियर/सूचना अधिकारी सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्था शाखा 9845225072 sahomprakash999@gmail.com
उ अनमोलमणि भट्टराई शाखा अधिकृत योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा 9842400156 waxanmol@gmail.com
d राजेन्द्र कुमार माझी इन्जिनियर सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा 9852034949
उ सन्तोष राई कानून अधिकृत कानुन शाखा sraee28@gmail.com
ा आशुतोष कुमार ठाकुर इन्जिनियर खानेपानी सरसफाई तथा ढल निकास शाखा 9851247246 athakur.dwss@gmail.com
सुरेश प्रसाद साह इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास शाखा

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण