कर्मचारी विवरण

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
sherdhan rai शेरधन राई मा. मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
stateminister अम्बिर बाबु गुरुङ मा.राज्यमन्त्री
सयन कुमार श्रेष्ठ महाशाखा प्रमुख खानेपानी सरसफाई तथा ढल निकास महाशाखा
रेवतीरमण पराजुली महाशाखा प्रमुख सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा
रमेश पौडेल महाशाखा प्रमुख
पदम बहादुर सुवेदी लेखा अधिकृत लेखा शाखा
om ओम प्रकाश साह इन्जिनियर/सूचना अधिकारी 9845225072 sahomprakash999@gmail.com
उ अनमोलमणि भट्टराई शाखा अधिकृत योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा
राजेन्द्र कुमार माझी इन्जिनियर सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्तथा शाखा
उ सन्तोष राई कानून अधिकृत कानुन शाखा sraee28@gmail.com
प्रभांश मंडल इन्जिनियर सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्तथा शाखा
सुरेश प्रसाद साह इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास शाखा

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण