जानकारी

जानकारी

अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति शिर्षक
०७६/०७७ अनमोल सर.pdf 01/28/2020 - 12:21 वैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीबाट सेवा करारमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
०७६/०७७ 01/21/2020 - 18:07 मिति २०७६/०८/१८ गते यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका हिमालय टाइम्स पत्रिकामा Supply and Installation of Solar PV System योजनाको आशयको सूचना
०७६/०७७ सेवा करार अन्तिम नतिजा सिफारिस.pdf 01/03/2020 - 15:10 ई./स.ई.को सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस।
०७६/०७७ Result.pdf 12/02/2019 - 18:29 सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!
०७६/०७७ भौतिक_पूर्वाधार_विकास_मन्त्रालय_प्रदेश_नं._१_को_सूचना.pdf 11/25/2019 - 22:24 प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालय सम्बन्धी सूचना
०७६/०७७ Passed applicants -Final.pdf 11/13/2019 - 10:47 मिति २०७६ कात्तिक ५ र ६ गते लिइएको नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहको विभिन्न उपसमूहहरु (जनरल/विल्डिङ एण्ड आर्किटेक/हाइड्रोपावर) इन्जिनियर (सातौं) र सब-इन्जिनियर (सहायक पाँचौ) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
०७६/०७७ Suchna.pdf 10/15/2019 - 14:25 परीक्षा मिति, समय र केन्द्र सम्बन्धी सूचना
०७६/०७७ Karar Suchna.pdf 09/26/2019 - 09:51 मिति २०७६/०५/१३ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशन गरिएको सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
०७६/०७७ २०७६०५३०Presentaion-MoPID१ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना.pdf 09/16/2019 - 16:28 मिति २०७६/०५/३० गते आ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्ययोजनाको नि. प्रदेश सचिव द्धारा प्रस्तुतीकरण
०७५/०७६ सूचना.pdf 05/05/2019 - 16:17 पदस्थापना सम्बन्धि सूचना

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण