जानकारी

जानकारी

अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति शिर्षक
०७६/०७७ Passed applicants -Final.pdf 11/13/2019 - 10:47 मिति २०७६ कात्तिक ५ र ६ गते लिइएको नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहको विभिन्न उपसमूहहरु (जनरल/विल्डिङ एण्ड आर्किटेक/हाइड्रोपावर) इन्जिनियर (सातौं) र सब-इन्जिनियर (सहायक पाँचौ) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
०७६/०७७ Suchna.pdf 10/15/2019 - 14:25 परीक्षा मिति, समय र केन्द्र सम्बन्धी सूचना
०७६/०७७ Karar Suchna.pdf 09/26/2019 - 09:51 मिति २०७६/०५/१३ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशन गरिएको सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
०७६/०७७ २०७६०५३०Presentaion-MoPID१ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना.pdf 09/16/2019 - 16:28 मिति २०७६/०५/३० गते आ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्ययोजनाको नि. प्रदेश सचिव द्धारा प्रस्तुतीकरण
०७५/०७६ सूचना.pdf 05/05/2019 - 16:17 पदस्थापना सम्बन्धि सूचना
०७५/०७६ Final-EOI-Document.pdf 04/20/2019 - 21:12 Expression of Interest (EOI) for Shortlisting of Consulting Firms for Prefeasibility study/ Detail Survey of Provincial Roads
०७५/०७६ 04/18/2019 - 16:45 मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षाको झलकहरु
०७५/०७६ 01/18/2019 - 05:10 मिति २०७५/१०/०३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश न १ र स्थानीय सडक पुल समन्वय एकाई(LRBSU) बीच सहमति पत्र मा हस्ताक्षर हुँदाका केहि झलकहरु

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण