मिति २०७६ कात्तिक ५ र ६ गते लिइएको नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहको विभिन्न उपसमूहहरु (जनरल/विल्डिङ एण्ड आर्किटेक/हाइड्रोपावर) इन्जिनियर (सातौं) र सब-इन्जिनियर (सहायक पाँचौ) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण