यस मन्त्रालय मातहतका कूनै पनि निकायबाट सञ्चालित योजनाको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायले भरी पठाउनुपर्ने कागजातहरुको चेकजाँच सूचि

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण