सुधारिएको विधुतीय चुलो र क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिदको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अार्थिक वर्ष
फोटो
बोलपत्र सूचना

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण