मिति २०७७/१२/०४ गते ई बिल र ब्लु बुक (सवारी दर्ता प्रमाण पत्र) छपाइ गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

अार्थिक वर्ष
फोटो
थत

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण