मिति २०७७।०७।२३ गते माननीय मुख्यमन्त्री श्री शेरधन राईज्यू बाट पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर अन्तर्गत सुसम्पन्न भएको भोजपुर-टक्सार-एयरपोर्ट सडकको उद्घाटन गरियो ।

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण