आज मिति २०७७/०३/०१ गतेका दिन यस मन्त्रालयमा कार्यरत लेखा अधिकृत श्री पदम बहादुर सुवेदी ज्यूको अनिवार्य अवकाश तथा सेवा निवृत बिदाई कार्यक्रमका केही तस्वीरहरु

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण