कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
hu मोहन कुमार शाक्य प्रदेश सचिव 9841210991 shakyamohan@yahoo.com
f रेवतीरमण पराजुली महाशाखा प्रमुख सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा 9852087092 parajulirr2012@gmail.com
सयन कुमार श्रेष्ठ महाशाखा प्रमुख खानेपानी सरसफाई तथा ढल निकास महाशाखा 9852048923
म रमेश प्रसाद पौडेल महाशाखा प्रमुख सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा 9851176252
चुडाराज ढकाल महाशाखा प्रमुख आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9851192599 chuda.dhakal@nepal.gov.np
कुल प्रसाद गुँरागाई लेखा अधिकृत, आठौ लेखा शाखा 9842076070
उ अनमोलमणि भट्टराई अधिकृत, सातौ योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा 9842400156 waxanmol@gmail.com
सुरेश प्रसाद साह इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास शाखा 9806689613
उ सन्तोष राई कानून अधिकृत कानुन शाखा 9842962598 sraee28@gmail.com
f प्रभंश मण्डल ईन्जिनियर, आठौ सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा 9844085975 prabhanshmandal@gmail.com
om ओम प्रकाश साह इन्जिनियर/सूचना अधिकारी सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्था शाखा 9845225072 sahomprakash999@gmail.com
ा आशुतोष कुमार ठाकुर ईन्जिनियर, सातौ खानेपानी सरसफाई तथा ढल निकास शाखा 9851247246 athakur.dwss@gmail.com
d राजेन्द्र कुमार माझी ईन्जिनियर, सातौ सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा 9852034949
उज्वल राउत ईन्जिनियर, सातौ सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा 9862123758
सृजन बस्नेत ईन्जिनियर, सातौ आवास, भवन तथा शहरी विकास शाखा 9842585555
चन्द्रमणि लुईटेल अधिकृत छैठौ 9852041529 chandramani.luitel@gmail.com
लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ अधिकृत छैठौ 9844691370
गुरु प्रसाद पौडेल नायब सुब्बा सचिवालय 9862170823
पोषक सुबेदी सह लेखापाल, चौथो लेखा शाखा 9814389134
हुतराज गिरी सहायक कम्पूटर अपरेटर, चौथो सचिवालय 9842072279
कमल ठाकुर सहायक कम्पूटर अपरेटर 9842226616
दुर्गा चौलागाई कार्यालय सहयोगी सचिवालय 9842494817
रिता घिमिरे कार्यालय सहयोगी 9862317515
होमनाथ निरौला कार्यालय सहयोगी 9816912930
टेक बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी 9807034452
निलम ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9849270269
टुनु थापा सवारी चालक 9814148636
निर्मल दाहाल सवारी चालक 9816351752
अनिल मगर सवारी चालक 9845514710
कमल राजबंशी सवारी चालक 9862711035

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण