मिति २०७६/१०/०५ गते माननीय राज्यमन्त्री श्री अम्बिर बाबु गुरुङ्ग ज्यूको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा स्वागत कार्यक्रमका केही झलकहरु

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण