पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा अन्तर्गत बहुबर्षिय अमरपथ सडक निर्माणको लागी माननीय मुख्य मन्त्री श्री शेरधन राईज्यूद्धारा मिति २०७६/०७/२४ गते शिलन्यास गरियो ।

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण