क्याटलक सपिङ विधिबाट खरिद गरिने सवारी साधानको स्पेशिफिकेशन (मिति २०७८/०९/०८ गते राष्ट्रिय दैनिक कारोबार पत्रिकामा प्रकाशित सूचना)

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण