मन्त्रालयकाे परिचय


नेपालकाे स‍‌ंविधानले परिकल्पना गरे अनुसारकाे संघीय संरचनाकाे कार्यान्वयनकाे सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्काे निर्णयानुसार प्रत्येक प्रदेश स्तरमा कुल ७ वटा मन्त्रालयहरु रहने गरी प्रदेश सरकारकाे मन्त्रालयका संगठन संरचना तयार गरिएकाे छ। उत्त ७ वटा प्रदेश स्तरीय मन्त्रालयहरु मध्ये खानेपानी, सिंचाई, सडक, विद्युत, पुल, भवन तथा सहरी विकास र यातायात व्यवस्था जस्ता अाधारभूत भाैतिक पूर्वाधारहरुकाे निर्माण तथा विकास गरी प्रदेशका जनताहरुलाई सामाजिक एवं अार्थिक रुपले सम्पन्न एवं समृद्ध पार्ने उद्येश्यले प्रदेश नं. १ मा भाैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकाे स्थापना भएकाे छ।

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण