अभिलेख

अार्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज मिति प्रकार
०७५/०७६ मिति २०७५/१०/०३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश न १ र स्थानीय सडक पुल समन्वय एकाई(LRBSU) बीच सहमति पत्र मा हस्ताक्षर हुँदाका केहि झलकहरु 01/18/2019 - 05:10 समाचार
०७६/०७७ सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!! Result.pdf 12/02/2019 - 18:29 समाचार
०७५/०७६ मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षाको झलकहरु 04/18/2019 - 16:45 समाचार
०७५/०७६ Expression of Interest (EOI) for Shortlisting of Consulting Firms for Prefeasibility study/ Detail Survey of Provincial Roads Final-EOI-Document.pdf 04/20/2019 - 21:12 समाचार
०७५/०७६ पदस्थापना सम्बन्धि सूचना सूचना.pdf 05/05/2019 - 16:17 समाचार
०७८/०७९ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ प्रदेश_सवारी_तथा_यातायात_व्यवस्था_(पहिलो_संशोधन)_नियमावली_२०७८.pdf 10/27/2021 - 09:16 कानून, नियम
०७७/०७८ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियामवली, २०७७ प्रदेश_सवारी_तथा_यातायात_व्यवस्था_नियमावली_२०७७.pdf 01/18/2021 - 16:07 कानून
०७६/०७७ ई./स.ई.को सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस। सेवा करार अन्तिम नतिजा सिफारिस.pdf 01/03/2020 - 15:10 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०८/१८ गते यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका हिमालय टाइम्स पत्रिकामा Supply and Installation of Solar PV System योजनाको आशयको सूचना 01/21/2020 - 18:07 जानकारी
०७६/०७७ वैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीबाट सेवा करारमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना । अनमोल सर.pdf 01/28/2020 - 12:21 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/३० गते आ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्ययोजनाको नि. प्रदेश सचिव द्धारा प्रस्तुतीकरण २०७६०५३०Presentaion-MoPID१ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना.pdf 09/16/2019 - 16:28 जानकारी
०७८/०७९ मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७८।७९-२०८०।८१) मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७८।७९-२०८०।८१).pdf 08/15/2021 - 12:19 जानकारी
०७८/०७९ सवारी भाडादर सम्बन्धी सूचना IMG_20210817_0002 (1).pdf 08/17/2021 - 16:45 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशन गरिएको सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको परीक्षा सम्बन्धी सूचना । Karar Suchna.pdf 09/26/2019 - 09:51 जानकारी
०७६/०७७ कोभिड-१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका प्रदेश १ वासीशरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वक्षण प्रश्नवली फारम 06/12/2020 - 16:11 जानकारी
०७६/०७७ परीक्षा मिति, समय र केन्द्र सम्बन्धी सूचना Suchna.pdf 10/15/2019 - 14:25 जानकारी
०७७/०७८ सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवेेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना 07/20/2020 - 11:46 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६ कात्तिक ५ र ६ गते लिइएको नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहको विभिन्न उपसमूहहरु (जनरल/विल्डिङ एण्ड आर्किटेक/हाइड्रोपावर) इन्जिनियर (सातौं) र सब-इन्जिनियर (सहायक पाँचौ) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा Passed applicants -Final.pdf 11/13/2019 - 10:47 जानकारी
०७७/०७८ सिफारिस हुन बाँकी बैकल्पिक उम्मेद्बवारहरुले मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना । 07/21/2020 - 11:54 जानकारी
०७६/०७७ प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालय सम्बन्धी सूचना भौतिक_पूर्वाधार_विकास_मन्त्रालय_प्रदेश_नं._१_को_सूचना.pdf 11/25/2019 - 22:24 जानकारी
०७८/०७९ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना संचालन सम्बन्धमा । परिपत्र 2078-07-11.pdf 10/28/2021 - 16:41 जानकारी, परिपत्र
०७७/०७८ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । CamScanner 01-18-2021 14.39.pdf 01/18/2021 - 16:10 जानकारी

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण