अभिलेख

अार्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज मिति प्रकार
०७७/०७८ प्रदेश नं.१ प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ प्रदेश नं.१ प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७.pdf 03/05/2021 - 11:05 नियम
०७७/०७८ प्रदेश सार्वजनिक_खरिद_नियमावली_२०७७ प्रदेश सार्वजनिक_खरिद_नियमावली_२०७७.pdf 03/05/2021 - 11:06 नियम
०७६/०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) नियमावली, २०७६ मुख्यमन्त्री_ग्रामिण_....राजपत्र.pdf 11/25/2019 - 22:20 नियम
०७९/०८० सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय,प्रदेश नं.१ मा तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको यसै मन्त्रालयको(सचिवस्तर) को मिति २०७९/०५/१७ को निर्णय बमोजिम भएका सरुवा तथा कामकाज सम्बन्धी विवरण। सरुवा.pdf 09/13/2022 - 17:28 प्रकाशन, समाचार
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गते नयाँ पत्रिकामा सेवा करारमा ईन्जिनियर र सब-ईन्जिनियरको लागि प्रकाशित विज्ञापन Final notice_0.pdf 08/30/2019 - 15:18 प्रकाशन
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गते नयाँ पत्रिकामा सेवा करारमा ईन्जिनियर र सब-ईन्जिनियरको लागि प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त दस्तुर संशोधन गरिएको बारे 09/03/2019 - 16:39 प्रकाशन
०७९/०८० Request for Expression of Interest (EOI) published on 23 November 2022,(7Mangsir 2079) EOI_Individual Consultant.pdf 11/24/2022 - 11:26 प्रकाशन
०७५/०७६ मिति २०७५/१०/०३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश न १ र स्थानीय सडक पुल समन्वय एकाई(LRBSU) बीच सहमति पत्र मा हस्ताक्षर हुँदाका केहि झलकहरु 01/18/2019 - 05:10 समाचार
०७६/०७७ सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!! Result.pdf 12/02/2019 - 18:29 समाचार
०७५/०७६ मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षाको झलकहरु 04/18/2019 - 16:45 समाचार
०७५/०७६ Expression of Interest (EOI) for Shortlisting of Consulting Firms for Prefeasibility study/ Detail Survey of Provincial Roads Final-EOI-Document.pdf 04/20/2019 - 21:12 समाचार
०७५/०७६ पदस्थापना सम्बन्धि सूचना सूचना.pdf 05/05/2019 - 16:17 समाचार
०७९/०८० सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय,प्रदेश नं.१ मा तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको यसै मन्त्रालयको(सचिवस्तर) को मिति २०७९/०५/१७ को निर्णय बमोजिम भएका सरुवा तथा कामकाज सम्बन्धी विवरण। सरुवा.pdf 09/13/2022 - 17:28 प्रकाशन, समाचार
०७९/०८० यस मन्त्रालय मातहतका कूनै पनि निकायबाट सञ्चालित योजनाको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायले भरी पठाउनुपर्ने कागजातहरुको चेकजाँच सूचि म्याद थपको प्रकृया.pdf 10/20/2022 - 15:10 परिपत्र, समाचार
०७६/०७७ ई./स.ई.को सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस। सेवा करार अन्तिम नतिजा सिफारिस.pdf 01/03/2020 - 15:10 जानकारी
०७८/०७९ अत्यावश्यक जानकारी सम्बन्धमा । सबै कार्यालयहरु.pdf 01/17/2022 - 11:27 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०८/१८ गते यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका हिमालय टाइम्स पत्रिकामा Supply and Installation of Solar PV System योजनाको आशयको सूचना 01/21/2020 - 18:07 जानकारी
०७६/०७७ वैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीबाट सेवा करारमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना । अनमोल सर.pdf 01/28/2020 - 12:21 जानकारी
०७८/०७९ मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७८।७९-२०८०।८१) मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७८।७९-२०८०।८१).pdf 08/15/2021 - 12:19 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/३० गते आ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्ययोजनाको नि. प्रदेश सचिव द्धारा प्रस्तुतीकरण २०७६०५३०Presentaion-MoPID१ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना.pdf 09/16/2019 - 16:28 जानकारी
०७८/०७९ सवारी भाडादर सम्बन्धी सूचना IMG_20210817_0002 (1).pdf 08/17/2021 - 16:45 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशन गरिएको सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको परीक्षा सम्बन्धी सूचना । Karar Suchna.pdf 09/26/2019 - 09:51 जानकारी
०७६/०७७ कोभिड-१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका प्रदेश १ वासीशरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वक्षण प्रश्नवली फारम 06/12/2020 - 16:11 जानकारी
०७६/०७७ परीक्षा मिति, समय र केन्द्र सम्बन्धी सूचना Suchna.pdf 10/15/2019 - 14:25 जानकारी
०७७/०७८ सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवेेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना 07/20/2020 - 11:46 जानकारी

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण