अभिलेख

अार्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज मिति प्रकार
०७५/०७६ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ वार्षिक प्रतिवेदन ०७५-७६_0.pdf 03/01/2021 - 16:26 प्रतिवेदन
०७८/०७९ प्रथम चौमासिक प्रगति आ.व. २०७८/०७९ MOPID1 first q1 progress detail 078.079.pdf 01/05/2022 - 14:32 प्रतिवेदन
०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ Final Print Copy MOPID1 वार्षिक प्रतिवेदन 077078_compressed.pdf 09/06/2021 - 12:14 प्रतिवेदन
०७८/०७९ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना आशय पत्र सूचना.pdf 01/31/2022 - 15:23 बोलपत्र
०७६/०७७ Invitation for Sealed Quotation for the construction of Access Road Seal Quotation Notice_0.pdf 08/28/2019 - 13:27 बोलपत्र
०७६/०७७ Invitation for bids for the Assessment, Supply, Delivery & Installation Domestic Bio-gas Plant 02/24/2020 - 09:22 बोलपत्र
०७६/०७७ Invitation for Bids/Sealed Quotation for Repairs and Maintenance of Micro Hydropower Project 02/27/2020 - 14:48 बोलपत्र
०७७/०७८ मिति २०७७/१२/०४ गते ई बिल र ब्लु बुक (सवारी दर्ता प्रमाण पत्र) छपाइ गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । 03/17/2021 - 15:14 बोलपत्र
०७८/०७९ Invitation for Sealed Quotation 08/27/2021 - 14:35 बोलपत्र
०७७/०७८ Invitation for sealed quotation for supply of Metallic Cooking Stove and installion of Solar Batter System 01/05/2021 - 15:41 बोलपत्र
०७८/०७९ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । 12/20/2021 - 10:59 बोलपत्र
०७८/०७९ सुधारिएको विधुतीय चुलो र क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिदको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । 12/23/2021 - 11:01 बोलपत्र
०७७/०७८ Invitation for Sealed quotation for Metalic Improved Cooking Stove 01/21/2021 - 15:02 बोलपत्र
०७८/०७९ चारपाङग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना (मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका मिति २०७८/०९/१३ गते प्रकाशित) 12/28/2021 - 10:52 बोलपत्र
०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति.pdf 01/08/2021 - 18:13 प्रेस विज्ञप्ती
०७९/०८० यस मन्त्रालय मातहतका कूनै पनि निकायबाट सञ्चालित योजनाको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायले भरी पठाउनुपर्ने कागजातहरुको चेकजाँच सूचि म्याद थपको प्रकृया.pdf 10/20/2022 - 15:10 परिपत्र, समाचार
०७८/०७९ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना संचालन सम्बन्धमा । परिपत्र 2078-07-11.pdf 10/28/2021 - 16:41 जानकारी, परिपत्र
०७७/०७८ प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६.pdf 03/05/2021 - 11:04 ऐन
०७७/०७८ प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७ प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७.pdf 03/05/2021 - 11:07 ऐन
०७६/०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:10 ऐन
०७६/०७७ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:13 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश सिंचाई ऐन,२०७५ प्रदेश सिंचाई ऐन,२०७५.pdf 09/19/2019 - 10:09 ऐन
०७६/०७७ योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५ योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:38 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ प्रदेश_सवारी_तथा_यातायात_व्यवस्था_ऐन_२०७६_(राजपत्र).pdf 11/25/2019 - 22:27 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश भवन ऐन, २०७६ प्रदेश_भवन_ऐन_२०७६_(राजपत्र)(1).pdf 11/25/2019 - 22:28 ऐन

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण