अभिलेख

अार्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज मिति प्रकार
०७६/०७७ Invitation for Sealed Quotation for the construction of Access Road Seal Quotation Notice_0.pdf 08/28/2019 - 13:27 बोलपत्र
०७६/०७७ Invitation for bids for the Assessment, Supply, Delivery & Installation Domestic Bio-gas Plant 02/24/2020 - 09:22 बोलपत्र
०७६/०७७ Invitation for Bids/Sealed Quotation for Repairs and Maintenance of Micro Hydropower Project 02/27/2020 - 14:48 बोलपत्र
०७७/०७८ Invitation for sealed quotation for supply of Metallic Cooking Stove and installion of Solar Batter System 01/05/2021 - 15:41 बोलपत्र
०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति.pdf 01/08/2021 - 18:13 प्रेस विज्ञप्ती
०७६/०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:10 ऐन
०७६/०७७ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:13 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश सिंचाई ऐन,२०७५ प्रदेश सिंचाई ऐन,२०७५.pdf 09/19/2019 - 10:09 ऐन
०७६/०७७ योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५ योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:38 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ प्रदेश_सवारी_तथा_यातायात_व्यवस्था_ऐन_२०७६_(राजपत्र).pdf 11/25/2019 - 22:27 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश भवन ऐन, २०७६ प्रदेश_भवन_ऐन_२०७६_(राजपत्र)(1).pdf 11/25/2019 - 22:28 ऐन
०७६/०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) नियमावली, २०७६ मुख्यमन्त्री_ग्रामिण_....राजपत्र.pdf 11/25/2019 - 22:20 नियम
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गते नयाँ पत्रिकामा सेवा करारमा ईन्जिनियर र सब-ईन्जिनियरको लागि प्रकाशित विज्ञापन Final notice_0.pdf 08/30/2019 - 15:18 प्रकाशन
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गते नयाँ पत्रिकामा सेवा करारमा ईन्जिनियर र सब-ईन्जिनियरको लागि प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त दस्तुर संशोधन गरिएको बारे 09/03/2019 - 16:39 प्रकाशन
०७५/०७६ मिति २०७५/१०/०३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश न १ र स्थानीय सडक पुल समन्वय एकाई(LRBSU) बीच सहमति पत्र मा हस्ताक्षर हुँदाका केहि झलकहरु 01/18/2019 - 05:10 समाचार
०७६/०७७ सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!! Result.pdf 12/02/2019 - 18:29 समाचार
०७५/०७६ मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षाको झलकहरु 04/18/2019 - 16:45 समाचार
०७५/०७६ Expression of Interest (EOI) for Shortlisting of Consulting Firms for Prefeasibility study/ Detail Survey of Provincial Roads Final-EOI-Document.pdf 04/20/2019 - 21:12 समाचार
०७५/०७६ पदस्थापना सम्बन्धि सूचना सूचना.pdf 05/05/2019 - 16:17 समाचार
०७६/०७७ ई./स.ई.को सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस। सेवा करार अन्तिम नतिजा सिफारिस.pdf 01/03/2020 - 15:10 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०८/१८ गते यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका हिमालय टाइम्स पत्रिकामा Supply and Installation of Solar PV System योजनाको आशयको सूचना 01/21/2020 - 18:07 जानकारी
०७६/०७७ वैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीबाट सेवा करारमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना । अनमोल सर.pdf 01/28/2020 - 12:21 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/३० गते आ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्ययोजनाको नि. प्रदेश सचिव द्धारा प्रस्तुतीकरण २०७६०५३०Presentaion-MoPID१ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना.pdf 09/16/2019 - 16:28 जानकारी
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशन गरिएको सेवा करारमा ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरको परीक्षा सम्बन्धी सूचना । Karar Suchna.pdf 09/26/2019 - 09:51 जानकारी
०७६/०७७ कोभिड-१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका प्रदेश १ वासीशरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वक्षण प्रश्नवली फारम 06/12/2020 - 16:11 जानकारी

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण